aliasTEATERN är ett andrum för det interkulturella, nyskapande och oväntade mötet. En plats för alla scenkonstyttringar; vare sig det är teater, performance, musik eller film. Vi möjliggör ett utbud av scenkonst, vars initiativ kommer från det fria lokala, nationella och internationella fältet.

 

Vårt arbete springer från en stolt tradition som den första ”invandrarscenen” i Sverige, och sträcker sig tillbaks till 1978 med grundandet av föreningen Latinamerikanska Folkteatern. Teatern har varit central för migrerande scenkonstnärer genom åren, tongivande fria grupper har spelat hos oss och vi har öppnat upp för professionella gästspel. 
 

aliasTEATERN representerar den spansktalande diasporan i Sverige och vurmar för frågor om identitet, tillhörighet, mellanförskap, inkludering och demokrati. Idag är vi ett hem för en nya berättelser med nyfiken, personlig och politisk utblick på världen.

Kontakt

Monika Wade                

Konstnärligledare/ Producent.

monika@aliasteatern.com

IMG_9671.jpeg

Foto: Monica Albornoz

Bernardo Llorens               

Föreningsordförande/Producent

bernardo@aliasteatern.com

IMG_9667.jpeg

Foto: Monica Albornoz