top of page

TEATER

DATUM
image001-2.jpg

Svensk Musikvår – Två själar

 

19 Mar 2021​ , 19.30 

Kategori: Musik

Konserten arrangeras av Samtida Musik i samarbete med Svensk Musikvår.

Tack till Musikverket, Kulturrådet, Region Stockholm, FST, Goethe institutet och Musikcentrum Öst 

Ole Lützow-Holm (1954): DIANIMA (1977)
Séverine Ballon (1980): Forêts intérieures, uruppförande (2020–2021)
Chengwen Chen (1980), Tobias Klich (1983): Musik für Violoncello zu vier Händen (2017–2019) 
 

Vad innebär det att samarbeta, tätt ihop? Vilken slags tillit och ömsesidig respekt krävs när två personer skall samverka på och kring ett enda instrument? Vilka impulser kan denna modell ge samarbete på en större, samhällelig nivå? Dessa frågor ligger till grund för Fyrhändig musik för violoncell av Chengwen Chen och Tobias Klich, ett verk som även är inspirerat av Platon som menade att äkta kunskap inte gick att läsa sig till utan endast kunde nås genom samtal.
 

I denna konsert kan Ole Lützow-Holms DIANIMA nästan betraktas som en motpol till Chens och Klichs samarbetsbetonade verk. Här är det frågeställningar om huruvida det går att överbrygga klyftorna mellan kropp och själ, förnuft och fantasi, människans yttre och inre tillstånd som gestaltas i, som tonsättaren själv beskriver det, ”en skuggfäktning genom eld och vatten”. 

Cellisten och tonsättaren Séverine Ballon beskriver att komponera för sitt eget instrument som ”att promenera i en hemlig trädgård, at ge näring till ljuden som uppstår och betrakta dem i förstoringsglas”. Som cellist arbetar hon ofta nära tonsättarna vars verk hon framför. I uruppförandet av Forêts intérieures är hon både och, på samma gång, och arbetar också nära sin duettpartner, cellisten Åsa Åkerberg.

Konserten arrangeras av Samtida Musik i samarbete med Svensk Musikvår.

Läs mer om konserten: https://svenskmusikvar.se/konsert/tva-sjalar 

bottom of page