top of page

Pedagogisk material

Ljuset är som vatten - novell (pdf)

Av Gabriel García Márquez

Utdrag ur: Tolv långväga berättelser

Wahlström & Widstrand 1993
Översättare: Peter Landelius
Original: Doce cuentos peregrinos (1992)

bottom of page