På scen

18 september – 22 september 
Valeries Voice

"A woman not only takes her identity and individuality for granted, but knows instinctively that the only wrong is to hurt others, and that the meaning of life is love.” - Valerie Solanas, SCUM

Valeries Voice är en lekfull och experimentell opera för 1 sopran, 4 elgitarrer och elektronik som bygger på Valerie Solanas S.C.U.M-manifest. Genom sopranen Paulina Pfeiffer färdas vi genom Valeries tankar kring karriär, familjeliv, politik, religion och konst. I dessa rum får vi följa Valeries tankar och visioner om en rörelse som radikalt vill förändra villkoren för såväl kvinnor som män.

23  september –  24 september 

Samtal och rörelse för dig som är pensionär /Conversación y movimiento para los de 65+
 
Workshop med koreografen Björn Säfsten. Ett fantastiskt sätt att få inblick i en koreografs arbete och på ett lättsamt och roligt sätt lära sig mer om samtida dans. / 

Taller con el coreógrafo Björn Säfsten, na forma fantástica para tener la visión de lo que es el trabajo coreográfico y al mismo tiempo aprender, de una manera sencilla y entretenida, más de la danza contemporánea
3 oktober – 5 oktober
Regrets
NewOpera CO/Atalante Göteborg
Det är två personer. Den ena har varit där länge. De väntar på något. Det går dagar, månader, år.
Allt är fruset. Vatten, is, tistlar, rosor. Svanar som slåss med tjurar. De pratar. Minns. Känner de varandra? Vad är det de väntar på?
Medan tiden går funderar de på vad som egentligen är viktigt i livet och dras med i fantasier, drömmar och rädslor. Och så en dag, till slut…
Regretsär NewOpera CO:s nya verk. Det är en elektronopera som vill utforska vad som händer när sjungen dramatisk text vistas i elektroniska ljudvärldar. Regrets handlar om ånger, om olika livsval, om skuld, om försoning, om att vi alla skall dö, och att resan dit går fortare än de flesta av oss vill kännas vid.
10 november kl. 15.00
Chamamé
– folkmusik från den argentinska Litoralregionen

Las Hermanas Vera  kommer att bjuda in oss till en konsert för att avnjuta det bästa från Chamamé- och Litorialregionens repertoar. 

Las Hermanas Vera – Systrana Vera – är de enda kvinnliga duon som ägnar sig åt Chamamé-musik i Argentina. Nu är systrarna ute på turné för att fira Chamamémusikens 50 års jubileum.

30 november kl. 17.00 
Rosales - Det erotiska som maktmedel
Rosales presenterar ”Det erotiska som maktmedel” som tar avstamp i Audre Lordes samtal om det erotiska, ” The Uses of the Erotic: The Erotic as Power”.
Under en residencevistelse på aliasTEATERN kommer Rosales att utforska koreografin som organiseringsform och där dansen är en poetisk kraft. Gruppen som medverkar under residencevistelsen kommer att, utifrån en avkoloniseringspraktik, arbeta med kroppen, med sina rörelser och ställa frågor till sig själva. Oavsett kropp- och klasserfarenhet samlas vi för att avsluta med fest lördag 30 november.
Nypremiär!
1 december kl. 14.00 
Maskhål and Other Stranger Things
Maskhål and Other Stranger Things är en föreställning om tidsresor, parallella verkligheter, konspirationsteorier, vår oersättliga planet och vad vi människor i vår maktfullkomlighet väljer att göra med den. Med utgångspunkt i Netflix-serien Stranger Things, astronomi och filosofiska betraktelser av människans relation till rymden vill vi skapa en upplevelse som speglar människans litenhet men oändliga potential i att tillsammans med andra förändra och förbättra.
4 - 7 december kl. 19. 00
Tu Amarás / Du ska älska
?Qué es un enemigo? ?cómo se construye?, ?qué lo define o lo diferencia? Estas son algunas de las preguntas y tensiones que surgen de la trama de Tú Amarás. 
Vad är en fiende? Hur blir någon en fiende? Dessa är några av frågorna som tas upp i föreställningen Tú Amarás (Du ska älska). 
Teater Bonobo, Chile
Historik

Kontakt

Hälsingegatan 3

SE-113 23 Stockholm

T-bana Odenplan

info@aliasteatern.com

Med stöd av: 

@aliasTeatern 2018

  • Facebook Social Ikon

Stockholms Stad